Planten

Op de Vlindertuin zijn ruim 200 soorten planten aanwezig.

Voor vlinders zijn waardplanten en nectarplanten van belang.

Waardplanten

Een waardplant of gastheer is een plant waarop een organisme of virus de bestanddelen vindt, die voor zijn groei (en vermeerdering) nodig zijn. Zo’n organisme kan een insect,rups, spint, schimmel, bacterie, halfparasitair of parasitaire plant zijn.

Onder andere spreekt men over een waardplant voor een plant waarop een vlinder haar eitjes afzet. Dit is meestal de plant waarvan de rups leeft, zodra die uit het ei is gekropen. Sommige vlinders zetten hun eitjes niet af op de waardplant, maar in de buurt, zodat de rups nog op zoek moet naar voedsel.

Zo is bijvoorbeeld Jacobskruiskruid (Senecio) een waardplant voor de Sint Jacobsvlinder. De eitjes worden op de plant afgezet en de rups vreet vervolgens de plant kaal. Zo is de Brandnetel (Urtica) een waardplant voor wel 7 soorten vlinders.

Sommige vlindersoorten zijn zeer kieskeurig, het verdwijnen van een enkele plantensoort kan betekenen dat een vlindersoort mee ten onder gaat. Onderzoek heeft aangetoond dat tropische vlinders (gemiddeld) kieskeuriger zijn dan vlinders uit gematigder streken.

Nectarplanten

Een nectarplant is een plant waar vlinders hun nectar, hun voedsel, uithalen.

Een specifieke vlinderlokplant is de Vlinderstruik (Buddleja).
Op hoogtijdagen is het ‘druk verkeer’ op de pluimvormige bloemen, die eigenlijk uit honderden bloempjes bestaan.

Zweefvliegen met mooie namen als Grote Wolzwever en Halvemanenzweefvlieg worden aangetrokken door de geuren van de Vlinderstruik. Deze struik wordt verder bevolkt door solitaire bijen, hommels en libellen.

Andere lokplanten zijn het Koninginnekruid (Eupatorium). Dit groeit langs de poel.
Ook de Kattestaart (Lythrum), die rondom de poel groeit, trekt veel vlinders aan.
Verder Hemelsleutel (Sedum purpureum), een vetplant, de Teunisbloem (Oenothera) en Heelblaadje (Pulicaria).

Waard om te vermelden is de familie van de Vlinderbloemigen.
Hiertoe behoren: Rolklaver (Lotus), Akkerhoningklaver (Melilotus), Kroonkruid (Securigera) en Veldlathyrus (Lathyrus).