Historie

Na een brand van basisschool Ketelbinkie, ligt er een troosteloos stuk grond aan Roer. In 1996 is de tuin een initiatief van de Werkgroep Natuur en Milieu in Lewenborg. Het bleef bij een initiatief.

In 2001 wordt op initiatief van wijkbewoners, ondersteund door Stiel, begonnen met de aanleg van een ecologisch beheerde Vlindertuin. Op 26 september 2001 verricht wethouder Bruinsma de openingshandeling door het blootleggen van de Vlindertuintegel.

Enkele jaren later komt het eerste onderkomen: een Pipo de Clownachtige caravan, geplaatst door Stiel.

In 2004 stopt de subsidie van de Gemeente. De toenmalige beheerder, vraagt een bijdrage voor ‘aanplant en leefbaarheid’.

In 2008 schenkt Nijestee, een woningbouwvereniging, een nieuwe keet en vindt de heropening van de Vlindertuin plaats. Bewoners uit de buurt schenken ‘spullen’ voor het interieur van het nieuwe keet. Het nieuwe adres van de Vlindertuin wordt Roer 142k.

Vrouwencentrum ‘de Boei’ wordt actief. Later ook een groep oudere bewoners, die na enkele jaren vanwege hun leeftijd de werkzaamheden moesten staken.

In 2011 vermeldt een beleidsstuk ‘Vervangen van de oude keet’, ‘de Vlindertuin moet een voorbeeld worden voor een schoon en veilig leefmilieu’. Misschien een theehuis met zonnepanelen?

Vrouwencentrum ‘de Boei’ trekt zich terug, evenals de vrijwilligers.

2012 is het jaar van de ‘ommekeer’. De opbouwwerkster in dienst van Stiel en iemand van de Scheepsraad zetten er vaart achter. De tuin verloedert.

Bas Schoonenboom komt in de kijker. Hij neemt de leiding tot een vernieuwde aanpak. Een groep vrijwilligers meldt zich opnieuw. Ook leerlingen van het Heyerdahlcollege komen helpen.

Er staat inmiddels, het is 2013, een nieuw onderkomen en de tuin is uitgebreid met een groot stuk grond.

Op 23 mei 2014 wordt het nieuwe tuinhuis en de uitgebreide tuin feestelijk geopend door Titia Wolterbeek, directeur Vlinderstichting. Iedereen, ook de vlinders, krijgen weer nieuwe energie.

Op 27 maart 2015 wordt de informatiekast, gesubsidieerd door het NLA, onthuld door Carla Alma van ‘Water Natuurlijk’.

Op 28 april 2016 wordt een stichting opgericht met de naam: ‘Stichting Vlindertuin Lewenborg’. 1/2 Onder KvK: 65929055 Voorzitter: Marlies Ulenbelt, Secretaris: Jacobien Klaassens, Penningmeester: Ellen Rigtering.

De tuin telt ruim 200 plantensoorten en zijn er in totaal 18 vlindersoorten waargenomen.

 

Text  |  Info: Enter some content to the textarea in the Text element, please.